​Český golf propojil jako první svoji databázi s projektem Sport v okolí

Česká golfová federace jako první z tuzemských sportů propojila svoji databázi s projektem Sport v okolí. Dochází tak k automatickému přenosu informací mezi dvěma systémy, což umožní neustálou aktualizaci nabídky golfových klubů v projektu Českého olympijského výboru.

Zdroj: ČOV/Barbora Reichova

„Technický server ČGF zajišťuje golfovým klubům již mnoho let velice kvalitní zpracování dat členské databáze. To si již kluby mohly ověřit například v importu svých dat do databáze Národní sportovní agentury. Chceme jít však ještě dál, protože server nabízí další možnosti, které klubům zjednoduší jejich administrativu a hlavně i možnosti, jak zviditelnit jejich činnost směrem k široké veřejnosti,“ vysvětlil záměr Tomáš Přikryl, projektový manažer ČGF.

Sport v okolí je dlouhodobý úspěšný projekt Českého olympijského výboru a Sazky, který pomáhá usnadnit cestu veřejnosti ke sportu. Webový portál má dva pilíře: veřejnou databázi sportovních klubů a prezentaci aktivit klubů pro veřejnost včetně událostí, kterých se mohou zúčastnit aktivně.

Snazší cesta ke sportu

„Databáze sportovních klubů Sportu v okolí nabízí na jednom místě přehled všech klubů v České republice. Snažíme se tak veřejnosti co nejvíce zjednodušit cestu ke sportu. Navíc databázi využíváme i v našich dalších projektech, kterými se snažíme podporovat pohyb a zdravý životní styl. Díky Sazka Olympijskému víceboji a Sportu v okolí již šest let přivádíme děti ze základních škol do sportovních klubů,“ řekl generální sekretář ČOV Petr Graclík. „Automatická aktualizace databáze je naším dlouhodobým cílem. S golfovou federací si nyní vyzkoušíme v praxi, jak by to v budoucnu mohlo fungovat i s dalšími svazy,“ dodal.

Propojení databáze portálu s daty České golfové federace je prvním krokem na cestě ke kompletně automatizovanému systému projektu ČOV. Ke vzájemné kontrole dat dvou zapojených databází bude docházet každodenně – vždy o půlnoci. „Golfové kluby tak mohou v důvěrně známém prostředí technického serveru měnit a doplňovat své aktivity a jiné informace, které se veřejnosti zobrazí na portále Sport v okolí i s datem poslední aktualizace a logem ČGF, která se tímto stává určitým garantem zveřejněných dat,“ doplňuje Přikryl.

Cenné tipy

V tom bude golf premiantem a ukazuje tím cestu dalším sportům. Aktualizace databáze projektu Sport v okolí se totiž odehrávala dosud výhradně na základě spolupráce s Českou unií sportu a jednotlivých svazů, a to formou výzev klubům ke kontrole a případné úpravě údajů. Výzvy k aktualizaci dostávají kluby rovněž formou direct mailu přímo od Sportu v okolí. Velká část práce při udržování co nejaktuálnější databáze tak připadala na tým projektu.

Databáze klubů se využívá i v projektu Sazka Olympijský víceboj, doporučující dětem mimo jiné sporty, které by si mohly vyzkoušet. Projekt dokáže každému dítěti vybrat nejvhodnější sporty na základě jejich schopností. Díky databázi dostanou děti tipy na konkrétní kluby, které jsou v okolí jejich školy. Pokud by tedy v okolí školy v databázi kluby daného sportu chyběly, doporučí dětem jiné sporty, jejichž kluby jsou v dostupné vzdálenosti prezentovány.

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner