​Ochrana osobních údajů

Správce údajů

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím webových stránek www.sportvokoli.cz je:
eSports.cz, s.r.o.
IČ: 26340933
DIČ: CZ 26340933
Obch. rejstřík: Oddíl C, vložka 14094, Krajský soud Plzeň

(dále jen Provozovatel).

Společnost SAZKA ctí zásadu ochrany osobních údajů svých zákazníků – naším cílem je chránit Vaše osobní údaje a dodržovat právní předpisy týkající se ochrany takových údajů.

Provozovatel webu shromažďuje a uchovává osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Všechny informace, z kterých lze určit osobní totožnost, jsou přístupné pouze na základě určitých omezení, aby se zabránilo nedovolenému přístupu, úpravě nebo zneužití. Upozorňujeme však, že Vaše osobní údaje můžeme sdělit, bude-li to požadováno podle zákona, na základě povolení k domovní či osobní prohlídce, předvolání nebo soudního nařízení.

Poskytnutím osobních dat provozovateli dává zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, provozovateli (dále jen „Společnost“), jakožto správci, a to souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních údajů v rozsahu této rezervace, tj. jména, příjmení a emailu a to pro účely poskytování služeb a produktů Společností, pro marketingové a obchodní účely Společnosti, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů Společností poštou, tak e-mailem. Tento souhlas uděluje zájemce Společnosti na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Dále zájemce potvrzuje, že byl/a Společností, coby správcem osobních údajů, informován/a o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zejména si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. hlavně, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Se všemi vyplněnými částmi rezervačního systému zájemce byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner