​​Plavání je ideální kompenzace i základ pro ostatní sporty

Plavání je řazeno mezi jedny z nejzdravějších sportů vůbec. Při plavání nejsou nepřirozeně zatěžovány klouby, naopak se při něm zlepšuje práce s dechem a celková stabilita těla od zad až po nohy. Jedná se také o jeden z po technické stránce nejnáročnějších sportů. Správnému technickému provedení jednotlivých stylů se přisuzuje až 50% vlivu na rychlost plavce. Fyzická zdatnost tedy tvoří pouhou polovinu případného úspěchu.

S plaváním je vhodné začínat co nejdříve. Téměř v každém bazénu jsou pořádány kurzy pro matky s kojenci. Děti ve školkách a základních školách absolvují plavecké kurzy. Avšak je nutné si uvědomit, že veškeré sportování v útlém věku by se nemělo přehánět a cíleně přípravu vést k výkonnostnímu plavání. Výkonnostní plavání s přípravou na závody je vždy nutné konzultovat s odborníky v plaveckých klubech, kteří dbají na komplexní přípravu budoucího sportovce, plavce.

Plavání je rozděleno na několik stylů: volný způsob (kraul), znak, prsa a motýlek. Začátečníci se učí správně zvládnout prsa, následně přidávají další a další styly a pilují jejich technické zvládnutí. Jednotlivé styly se plavou v různých distancích od 50 až po 1500 metrů. Dále existují další tratě, jež jsou součástí například triatlonu a nebo jsou vypsány jako samostatný vytrvalecký závod ve volné vodě. Plavání je také jednou z disciplín moderního pětiboje nebo kvadriatlonu.

Nejkomplexnějším druhem závodu je polohový závod, v němž plavec vystřídá všechny čtyři styly. Dále se závodí ve štafetových závodech.

Plavecké bazény, ve kterých se trénuje a v nichž se odehrávají závody, mají pevně dané parametry, zejména délku. Krátké bazény 25yd (zejména v USA), v našich končinách pak 25 metrů dlouhé dráhy jsou rychlejší oproti delším, 50 metrovým bazénům zhruba o jednu sekundu na každých padesát metrů délky závodu a to díky obrátce na konci dráhy. Díky perfektně zvládnuté obrátce je plavec schopen výrazně zrychlit. Mistrovské závody se pořádají jak na krátkých, tak na dlouhých bazénech, olympijské hry pak výhradně na těch dlouhých.

Vybavení plavců neskrývá žádné záludnosti. Každý plavec musí mít vlastní plavky, plaveckou čepici, plavecké brýle, sadu ručníků a pantofle. Klub dále zpravidla poskytuje tréninkové pomůcky jako jsou různé nadnášecí pásy, ploutve a další.

V České republice je velké množství plaveckých klubů a to i v menších městech. Na první pohled se to nemusí zdát, ale plavání je podobně dostupné jako třeba fotbal.

Plavecký oddíl se školkou a kurzy pro rodiče s kojenci je například ve středočeských Neratovicích. Podobnou nabídku nabízí i místní plavecký bazén v Blansku na Moravě. Zde navíc pořádají pět závodů pro porovnání s konkurencí z celé České republiky. Pro komplexní přípravu mají závodníci v programu dvě soustředění mimo bazén. Jihočeský Tábor ve svém plaveckém stadionu organizuje tréninky pro děti a mládež pod Tělovýchovnou jednotou Tábor. Členům klubu se dostává kvalitních tréninků a účastní se na závodech po celé republice.

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner