​Pohybová gramotnost u dětí – co je naučí a proč je tolik potřeba?

Sport má v životě dětí nenahraditelnou roli. Posiluje jejich zdraví a imunitu, zvyšuje fyzickou odolnost a pomáhá i po duševní stránce. Navzdory tomu fyzická zdatnost dětí klesá, a naopak přibývají zdravotní obtíže způsobené nedostatkem pohybu. Jak ale u dětí zdravý vztah ke sportu nastartovat? Základem je pohybová gramotnost.

Zdroj: www.sazkaolympijskyviceboj.cz

Dětem mnohdy chybí spontánní pohyb, který v jejich volném čase nahradilo právě sezení u mobilů, počítačů a herních konzolí. Pokud sportují, tak především v zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech, samy si ale děti zasportovat nejdou. Jejich obratnost, fyzická odolnost i koordinace těla klesají a mnohem snáz tak u dětí dochází k úrazům a problémům s pohybovým aparátem obecně.

Cestou, jak u dětí pěstovat lásku ke sportu, je začít brzy a dělat to zábavnou formou. Jedině tak, pohyb vůbec může konkurovat atraktivnímu a přitom pohodlnému prostředí online her.

Kdy s pohybovou gramotností začít?

Pohybová gramotnost by se u dětí měla začít budovat už v mateřské školce. V tomto věku rozhodně nejde o žádný výkon, ale o to vybudovat u nich pozitivní vztah ke sportu a pohybu obecně. Naučit děti, že pohyb je nedílnou součástí jejich života, ze které mohou mít radost a která se jim bude v budoucnu v mnoha situacích hodit.

U malých dětí je proto nezbytné volit takové aktivity, které pro ně budou zábavou a spíše hrou než sportem. Úkolem pohybových her je u dětí přirozenou formou rozvíjet především obratnost a základy běhu. Na nich lze následně stavět ve sportovních klubech nebo při sportování s rodiči. Včasná pohybová průprava navíc zabrání pozdějšímu ostychu ze sportování v kolektivu a obav z hodin tělocviku, které by pro děti měly být především radostí.

Kdo hraje při sportovní výchově hlavní roli?

Svůj podíl by na vedení dětí ke sportu měly mít školky, školy, rodiče i trenéři a lektoři v zájmových kroužcích. Na pohybové hry ve školkách by v ideálním případě děti měly přirozeně navázat se základy gymnastiky, atletiky a plavání, které podporují všestranný vývoj a představují skvělou průpravu pro další sporty. Rodiče ve vztahu dětí ke sportu mají především roli vzoru, který jim společným sportováním může být potřebným příkladem.

Na základních školách už se mnohdy tělocvikáři setkávají s lavičkami plnými necvičících dětí. Ani méně zdatní žáci by ale při tělocviku neměli sedět stranou, právě naopak. Základem je zvolit vhodnou aktivitu, která děti od sportu neodradí, ale vzbudí v nich soutěživost, chuť k pohybu i týmového ducha.

Kdo další může pomoci?

Jednou z takových cest může být přizvání lektora pohybové gramotnosti nebo nějakého méně tradičního sportu přímo do hodiny tělocviku. Takovou lektorkou je například Alice Paurová, propagátorka Kin-ballu, netradiční hry, v níž proti sobě hrají tři týmy s míčem o průměru 1,22 m. Ta vyžaduje stoprocentní týmové pojetí hry a zároveň vždy mírně znevýhodňuje vedoucí tým, takže každý má šanci a hlavně každý musí přiložit ruku k dílu.

O zlepšení sportovní gramotnosti u dětí ale různými způsoby usiluje i řada dalších projektů a organizací. V rámci spolupráce se základními školami se všestranný sportovní rozvoj žáků snaží rozvíjet například Sazka Olympijský víceboj, který nejen, že umožnuje žákům sledovat jejich průběžné zlepšení, ale nabízí i doporučení pro ně vhodných sportů.

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner