​Sport je pro děti důležitý, někteří rodiče si ovšem nemohou dovolit vysoké náklady

Pro rozvoj dětí jsou sportovní kroužky velmi významné. Volnočasové aktivity zlepšují pohybové dovednosti a děti mohou uplatnit své nadání. Navíc se jedná o prospěšně strávený volný čas, což odvádí pozornost ratolestí od oblíbené online zábavy do mnohem vhodnějšího prostředí.

V posledních letech se ovšem náklady i základních sportovních kroužků pohybují v řádech tisíců korun a stále rostou, navíc pokud jde o sportovní výbavu, aktivity se ještě mnohonásobně prodraží. Talentované děti dosahující opravdových úspěchů potom pro svou sportovní kariéru potřebují už skutečně vysoké finanční investice, které si ovšem nemůže každá rodina dovolit.

Běžné kroužky a základní sportovní výbava přijdou v průměru na 2000 až 5000 korun na školní rok. Pro rodiče s více dětmi se potom může výsledná částka výrazně odrazit v rodinném rozpočtu, což v případě průměrné rodiny není právě málo, ale pro své děti jsou rodiče ochotni finance na sportovní rozvoj obětovat. Pokud se ovšem jedná o děti samoživitelů nebo ze sociálně slabších rodin, situace se pro mnohé stává neřešitelnou.

Nemusí přitom jít o žádné extrémní případy, stačí pouze aby dítě žilo jenom s jedním z rodičů, případně rodina neměla příjmy odpovídající průměrnému platu. V ten moment jsou volnočasové aktivity, vybavení na tréninky nebo společné soustředění luxusem, který si rodiče nemohou dovolit. Situace je těžká také pro rodiny s dětmi, které jsou nějakým způsobem zdravotně limitované, a proto, aby mohly sportovat, potřebují nákladné speciální pomůcky.

Někde pomáhá celá rodina, jinde může zasáhnout nadace

Protože sport je pro rozvoj dětí důležitý v mnoha směrech, často se rodiče domluví s členy širší rodiny a na výdaje spojené se zálibami svých dětí se složí. Každý ovšem nemá takové štěstí, aby mu mohli přispět prarodiče nebo jiní příbuzní, a potom už opravdu zbývá jenom málo možností.

„Jednou z variant je například oslovení České olympijské nadace, která podporuje sportovce ve věku 6 až 18 let. Nadaci nezáleží v první řadě na talentu dětí, ale na jejich chuti sportovat. Cílem nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz, aby sport nebyl pouze výsadou bohatých,“ říká Tereza Vyhnálková ze Sazky, která je hlavním partnerem nadace.

Za kvalitou tohoto projektu stojí olympijští patroni nadace a prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, což zaručuje spolupráci dětí s lidmi, kteří sport skutečně milují. V letošním roce se Česká olympijská nadace spojila se svým hlavním partnerem společností Sazka, a rozhodli se společně zahájit kampaň 18 pod 18. Dohromady tak představí nadací podpořené děti jako hrdiny, kteří se i přes všechny překážky nevzdali a věnují se svému vysněnému sportu.

Příběhy dětí z kampaně 18 pod 18 si můžete přečíst zde.

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner