​Všestrannost je základ! Jak na to, aby se dítě mělo kam zlepšovat

Je jich méně a chybí jim především všestrannost. Počet sportujících dětí je podle výzkumů, například Českého olympijského výboru, alarmující. Když už se přece jen nějakému sportu věnují, jsou méně obratné, než děti v minulých letech.

Chybou může být i brzká specializace na konkrétní sport. Děti jsou totiž v klubech od útlého dětství vedeny ke zlepšování se v dovednostech toho kterého sportu, chybí širší pohybový základ.

„Kolem pátého, šestého roku začněte sportovat a choďte na čtyři, pět sportů, pokud možno na takové, které jsou daleko od sebe. Gymnastika, plavání, hry. Aby dítě dostalo do sebe něco, čemu my říkáme všestrannost,“ radí docent Tomáš Perič z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Pokud ho rodiče poslechnou, pak sice jejich dítě nebude nijak ze začátku vynikat v jednotlivých sportech, ale po pár letech se začne výrazně zlepšovat. Zpravidla na tom v deseti letech bude lépe, než děti věnující se pouze jednomu sportu. Navíc jejich výkonnostní růst bude mít stále kam pokračovat. Více se dozvíte v článku na stránkách Českého rozhlasu TADY.

A sportovní kluby a kroužky ve vašem okolí najdete ZDE.

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner