​Výkonnostní propad českých dětí! Během pandemie se zhoršily ve většině parametrů

Vytrvalost, obratnost, rychlost nebo třeba hbitost – české děti se v době pandemie onemocnění covid-19 zhoršily prakticky ve všech parametrech, které monitoruje školní projekt Sazka olympijský víceboj. Vyplývá to z dat, která byla naměřena na konci školního roku 2020/21. „Ke zhoršení navíc došlo téměř ve všech věkových kategoriích dívek a chlapců,“ říká docent Tomáš Perič z Fakulty tělesné výchovy a sportu.

„Naštěstí ne u všech testovaných oblastí došlo k zásadnímu zhoršení. Velký propad výkonnosti jsme ale zaznamenali u vytrvalosti, rychlosti a rychlostně koordinačních projevech,“ vypočítává. „Je logické, že když byl omezen pohyb venku, nejvýraznější zhoršení je v disciplínách, které testují tyto schopnosti – je jen velmi obtížné tyto oblasti cvičit doma.“

Třetina dětí se kvůli covidu nevrátila do svých klubů a kroužků. I téměř rok bez tělesné výchovy na školách udělal své. Trenéři i učitelé tělesné výchovy teď usilovně pracují na tom, aby smazali tyto rozdíly. „Bude důležité, jak rychle se jim to společně podaří,“ míní Perič. „Klíčové bude i následné sledování vývoje jak jednotlivých projevů, tak celé oblasti zdatnosti dětí.“

Zapojme více dětí

Také to je důvod, proč se už osmý ročník Sazka Olympijského víceboje nese ve znamení alternativ. Projekt chce podat pomocnou ruku například školám, které nemají dostatečné vybavení nebo prostory pro splnění stávajících disciplín. Výsledky dotazníkového šetření na školách totiž ukázaly, že právě chybějící pomůcky brání dětem v plnění jednotlivých disciplín.

„S vybranými školami se proto domluvili, že absolvují klasické disciplíny a zároveň i nově navržené alternativy. Školy je mají ve speciální záložce, nepletou se tedy s klasickými disciplínami víceboje,“ líčí Richard Adamec, manažer projektu. „Zároveň ale v případě zájmu umožní dalším školám, aby se do testování alternativních disciplín zapojily.“ Od příštího školního roku by se pak nové disciplíny mohly stát trvalou součástí projektu.

Tým Sazka Olympijského víceboje také připravil zjednodušené diplomy pro žáky, se kterými splní učitelé pět a více disciplín z Olympijského diplomu nebo Odznaku všestrannosti. „Novinka v podobě zjednodušených diplomů pomůže dětem, které chyběly a nestihly splnit některé disciplíny. Stejně jako ostatní tak na konci roku dostanou své diplomy,“ upozornil Adamec na další motivační prvek.

Bílá kniha

Školní sportovní projekt Sazka Olympijský víceboj, který má za cíl přivádět děti ke sportu a ke zdravému životnímu stylu, navíc v Bílé knize zmapoval svá data za posledních deset let. Odpovídá třeba na otázky, jak si vedou české děti ve vztahu k minulosti, v porovnání se zahraničím, nebo jaký mají přístup ke sportovním aktivitám v závislosti na rodinném zázemí.

Tvrdá data ukazují propad českých dětí. Následným měřením v dalších letech ale můžeme sledovat, jak se situace vyvíjí. „Budeme tak schopni určit, jak účinná jsou opatření, která by měla vést ke zlepšení stavu dětí a jestli jsou dostatečná. Zdravá společnost totiž není jen vznešený ideál a nejlepší obrana proti nemocím typu covid-19, ale také ušetří výdaje na zdravotnictví v budoucích státních rozpočtech,“ říká Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru. „Investice do sportu se tedy v budoucnu vyplatí i ekonomicky.“

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner