Evropský týden sportu

O projektu

Najít si čas sportovat – to je motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu. V České republice se stále navyšuje negativní trend snižující se pohybové aktivity napříč všemi věkovými kategoriemi. Nové statistiky navíc ukazují, že i přes finanční a geografickou dostupnost sportovišť v okolí bydliště si lidé neumí najít na pohybové aktivity čas. Přitom stačí i 30 minut denně, aby si tělo uvědomilo benefity, které pohyb přináší.

I vy se můžete přesvědčit, že díky sportování se budete nejen cítit sami v sobě lépe, ale objevíte i další příjemné prožitky, ať už půjde o nový talent, druh pohybu či přátele. Bez ohledu na věk, bydliště, původ nebo fyzickou zdatnost je čas přestat se vymlouvat a lenošit a začít být aktivní. Od 23. do 30. září se v rámci Evropského týdne sportu můžete i vy zapojit do sportování a pohybových aktivit ve sportovních klubech, na pracovišti, ve škole nebo kdekoli jinde. A jak proběhl poslední ročník?


Evropský týden sportu v kostce:

O CO SE JEDNÁ. Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. V roce 2018 proběhne čtvrtý ročník této iniciativy. S využitím zkušeností z předchozích ročníků se program bude dále rozšiřovat o nové prvky, ale také naváže na stávající úspěšné projekty. Ústředním motivem kampaně zůstává slogan #BeActive, který má nabádat pohybu, a to nejen po dobu Evropského týdne sportu, ale po celý rok.

PROČ SE KONÁ. Sport a tělesná aktivita významně přispívají k pocitu zdraví a pohody Evropanů. Úroveň tělesné aktivity ale v současné době stagnuje a v některých zemích dokonce klesá. Evropský týden sportu je snahou tuto situaci zlepšit. Nedostatek tělesné aktivity má negativní dopad na společnost i na zdraví lidí a také zvyšuje hospodářské náklady. Sportem lze šířit poselství o toleranci a utužovat pocit občanství po celé Evropě. Budeme-li podporovat sport jakožto prostředek začlenění do společnosti, přispějeme tím k řešení současných problémů evropské společnosti.

PRO KOHO JE URČENÝ. Evropský týden sportu si klade za cíl zapojit občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit jejich povědomí o jejích četných přínosech. Týden je určen všem – bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru.

A KDE PROBÍHÁ. Všechny zapojené země Evropy mají organizaci řízenou převážně lokálně svými národními koordinátory. Ti úzce spolupracují právě s Evropskou komisí a také s celou řadou partnerů, kteří se zavázali sportovní týden podpořit. Program bude opět strukturován do bloků na základě hlavních témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitness centra. V rámci těchto bloků bude na různých úrovních (evropské, celostátní úroveň, regionální, místní) pořádána široká škála iniciativ a činností.

Zapojte se

Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září 2018 pořádá sportovní akci pro veřejnost nebo nábory do sportovních klubů. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc dárky pro účastníky (příklady dárků najdete v této prezentaci) a podporu propagace akce online. Přihlásit se můžete vyplněním formuláře ZDE.

Zájemci o aktivní účast na sportovních akcích, které se konají v rámci Evropského týdne sportu, najdou kompletní přehled v kalendáří akcí s označením #BeActive.

Přehled akcí

Zde najdete kalendář všech akcí, které se konají v rámci Evropského týdne sportu. Mezi ty největší patří například tyto:


#BEACTIVE NIGHT V TYRŠOVĚ DOMĚ

Přijďte se podívat na špičkové ukázky netradičních sportů a také si je vyzkoušet v hodinových workshopech (Pilates - žonglování - parkour - ropeskipping - aerobic - akrobatický rokenrol - break dance - mažoretky - stolní tenis). Čekají vás 4 hodiny zábavného sportovního programu, který vyvrcholí ve 20:00 nočním Fit během Petřínem! Celý večer budete mít vstup do nejstaršího pražského krytého bazénu zdarma, můžete si zasoutěžit o ceny ve sportovním kvizu nebo získat podpis některého z českých olympioniků. Více informací najdete zde.


REPUBLIKOVÉ FINÁLE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj se Český olympijský výbor snaží motivovat ke sportování co nejvíce dětí bez ohledu na jejich výkonnost. Soutěživí žáci základních škol se však mohou porovnávat a soutěžit v rámci Odznaku Všestrannosti. Ti nejlepší se probojují až do Republikového finále, které letos proběhne 6. – 7. září v Brně. Stovky mladých sportovců se mohou těšit na skvělou atmosféru, bohatý doprovodný program i na podporu olympioniků a dalších sportovních hvězd. Podívejte se na video z minulého ročníku nebo si o Sazka Olympijském víceboji přečtěte více informací.

BEACTIVE VESNIČKA OTEVŘE EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

V rámci republikového finále Odznaku všestrannosti, které se uskuteční 6. - 7. září 2018 v Brně, bude připravena #BeActive vesnička s doprovodným programem, který poukáže na sociální přesah sportu a jeho cílem je motivovat k pravidelnému sportování bez výmluv. Program je určen pro všechny účastníky i návštěvníky. Přípravy #BeActive vesničky zaštiťuje Česká olympijská nadace (ČON). O České olympijské nadaci, která podporuje mladé sportovce ve věku 6 – 18 let ze sociálně znevýhodněných rodin a dětských domovů, si můžete přečíst více zde.

ČUS SPORTUJ S NÁMI

Sportuj s námi je projekt České unie sportu, jehož cílem je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a dospívajících, ale také na generace dospělých a seniorů. Smyslem je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu s nespornými pozitivními přínosy pro fyzické i duševní zdraví lidí, že vede také k prohlubování sociálních kontaktů, morálně volních hodnot člověka a k žádoucímu začleňování do společnosti. Projekt každoročně zahrnuje více jak 500 akcí po celé ČR s širokým spektrem sportovních odvětví i pohybových aktivit.

#BEACTIVE Pohyb jako elixír života 2018

Odborná konference o významu pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě proběhne v pátek 21.9.2018 v Centru pohybové medicíny Waltrovka. Hlavními přednášejícími budou významní odborníci na hlavní přínos pohybu nejen z pohledu kondice a zdraví, ale také ekonomického přínosu a celospolečenského významu. Konferenci organizuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz ve spolupráci s ČOV, ČOS a ČASPV pod záštitou České unie sportu. Více o akci na https://fisaf.cz/pohyb-jako-elixir-zivota-2018/

PRAGUE SPORT GAMES

V sobotu 22. září proběhne v pražské Stromovce, ve sportovním areálu Olymp, už druhý ročník Prague Sport Games. Můžete si tam poměřit síly v různých disciplínách a turnajích na sportovišti, kam věřejnost nemá běžně přístup a trénují zde čeští reprezentanti a olympionici. Na akci budou přítomni čeští reprezentanti, další známé osobnosti, proběhne autogramiáda i exhibiční fotbalové utkání. Zlatou tečkou celého dne pak bude večerní koncert pod širým nebem skupiny Monkey Business.


Let´s #BEACTIVE

Jedinečný 3-letý projekt organizovaný v 8 evropských zemích v rámci Erasmus+ zastupuje v České republice Česká komora fitness. Jeho cílem je přivést prostřednictvím 6 týdenního cvičebního programu ve fitness centrech k aktivnímu pohybu až 60000 neaktivních Evropanů. Součástí bude odborná pomoc trenérů, nastavení plánu cvičení a monitoring aktivit i výsledků prostřednictvím mobilní aplikace Let´s #BEACTIVE. Zapojit se mohou fitness centra z celé České republiky. Více https://komorafitness.cz/beactive/

Ambasadoři

Do letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu se jako ambasadoři zapojí tři olympijské hvězdy. Motivovat širokou veřejnost, aby si našli čas na pravidelný pohyb, budou talentovaná atletka Michaela Hrubá, bronzová medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková a nadějný kanoista Josef Dostál.

BeActive Awards

#BeActive Awards je ocenění v rámci Evropského týdne sportu, které se zaměřuje na speciální práci a angažovanost v oblasti podpory sportu a pohybové aktivity. Výherní projekty na národní úrovni byli za rok 2018 již vybráni.

Ocenění je vyhlášeno ve 3 kategoriích: Education, Workplace a Local Hero

#BeActive Education Award

Tato kategorie oceňuje školní prostředí, které povzbuzuje děti ke sportu a aktivitě i mimo tělesnou výchovu a její osnovy. Může se jednat o sportovní dny, mimoškolní pohybové aktivity, či další tvůrčí formy vytváření aktivního vzdělávacího prostředí.

#BeActive Workplace Award

Kategorie Workplace oceňuje pracoviště, které umožňuje, motivuje a pomáhá svým zaměstnancům být aktivní, ať už zřízením sportoviště, pracovní skupiny pro sportovní aktivity či jinými způsoby vytváří a podporuje atmosféru aktivního pracovního prostředí.

#BeActive Local Hero Award

Kategorie zaměřená na ocenění jednotlivců, kteří motivují ostatní k pohybu a dlouhodobě pracují na podpoře sportu a pohybových aktivit ve své vlastní komunitě.

Co můžete získat?

Vybraný projekt v každé kategorii bude v rámci České republiky oceněn a následně nominován na ocenění celoevropské. Tři projekty vybrané Evropskou komisí pak získají vítězný certifikát a hrazenou cestu na slavnostní předávání cen do bulharské Sofie. Vítěz navíc získává 5000 euro, trofej a profesionální videoklip k podpoře svých sportovních aktivit.

Výhry v rámci ČR:

Education – předání vysvědčení olympionikem na konci školního roku

Workplace – vzdělávací beseda nebo trénink s olympionikem

Local Hero – věcná cena v závislosti na typu aktivity

Registrujte svůj projekt ZDE.

Ke stažení

Loga #BeActive

e-Bannery na web

Plakát Evropský týden sportu
Kontakt na zástupce koordinátora v ČR:
Lucie Martincová
martincova@olympic.cz

Partner Partner

Sport v okolí, společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

Kalendář sportovních akcí a největší veřejná databáze sportovních klubů doplněná o užitečné a zajímavé informace, a to vše na jednom místě.

Partner Partner Partner Partner Partner